#ระดับ NECASTเลขทะเบียนชื่อ (ไทย)ชื่อย่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)ชื่อย่อ (อังกฤษ)ชื่อสถาบันที่อยู่Phoneอีเมล
11ddddddddddddddddddddddกรมแพทย์ทหารอากาศสำนักงาน ศูนย์วิจัยฯ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 171 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ต. สายไหม อ. สายไหม จ. กรุงเทพมหานคร 10220
 • 0850748115
minchaya.p@gmail.com
2KMITL-GOV-66-00012คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้คณะกรรมการจริยธรรมการ สจลThe Ethics Committe for Human Research -King Mongkut's Institue EC-KMITL
 • 0835435164
arthitaya.bu@kmitl.ac.th
3RECNMD-GOV-66-00013คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ-RESEARCH ETHICS COMMITTEE NAVAL MEDICAL DEPARTMENTREC NMD
 • 024752705
rec@nmd.go.th
4ฟหกดฟหกดฟหกด
 • 0850748115
min_nrct@hotmail.com
5DRUIRB-GOV-66-00015คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรธ.Dhonburi Rajabhat University Institutional Review Board DRU-IRB
 • 028900001
 • 0865679356
irb@dru365.onmicrosoft.com
6STYIRB-GOV-66-00016คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลศรีธัญญา Srithanya HospitalSTYIRB
 • 0814125500
 • 029689954
ressrithanya@gmail.com
7PSUPNEC-GOV-66-00014มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีPrince of Songkla University, Pattani CampusPSU PNEC
 • 0628719492
 • 0646952922
research.pn@psu.ac.th
8PSUHREC-GOV-65-00015คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะกรรมการจริยธรรมฯPrince of Songkla University: Human Research Ethics CommitteePSU-HREC
 • 074286955
psuhrec@gmail.com
9PMCCU-GOV-65-00105คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Ethics Committee of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
 • 053944376
ethics.rxcmu@gmail.com
10NUNREC-GOV-65-00020คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University -Network of Research Ethics CommitteeNU-NREC
 • 0962708988
 • 055968637
NU-NREC@NU.AC.TH
11คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลหัวหินResearch Ethic Commlttee of HUA HIN HospltalRECHHH
 • 032523000
 • 8908
ethichhh63@gmail.com
12คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันพระปกเกล้า
 • 021419715
 • 021419714
kpi.rec@kpi.ac.th
13คณะกรรมการอิสระเพื่อการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสเปเชียลตี้ คพสSpecialty Independent Research Ethics CommitteeSIREC
 • 0820606222
 • 029374377
ec@sirecth.org
14SOMDEJ-GOV-65-00040-GOV-67-00002คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรรมการฯวิจัยQueen Savang Vadhana Memorial Hospital IIRBQSMH IRB
 • 038320200
Researchomdej@redcross.or.th
15คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลนครลำปางคจม.วพบ.ลป.The Human Research Ethics Committee, BCNLPBCNLPREC
 • 0866587778
 • 054226254
inchaithep@gmail.com
16คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-The Sakon Nakhon Rajabhat University Ethics Committee for Human SNRUEC
 • 042970154
 • 0929149315
Ethics@snru.ac.th
17จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง-Research Ethics Committee Lampang Provincial Health OfficeREC-LPHO
 • 054227526
 • ต่อ 210
hrlpg.11@gmail.com
18คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • 0932784557
 • 034 109 300 ต่อ 3904
ecnp.npru@gmail.com
19คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วพบ. นครราชสีมาคจม. วพบ. นม. BCN, Nakhonratchasima Ethics committeeEC. BCNN.
 • 0618871996
 • 044 243 020
piyapruek@knc.ac.th
20KLS-GOV-66-00017โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • 0885718588
 • 043811020 ต่อ 1947
recklshhospital@gmail.com